+31 (6) 316 820 17

Winkelwagen

Aanmelden HartslagNU

 • Gepubliceerd op
 • Geschreven door Wynand

Wanneer nieuwe burgerhulpverleners zich aanmelden bij HartslagNu wordt gevraagd naar een certificaatnummer van het diploma. Zoals u weet hebben Hartstichting certificaten geen nummer. Jullie burgerhulpverlerenrs kunnen '0000' hierbij invullen. Dit hebben wij met de oproepsystemen afgesproken.

Privacyverklaring

 • Gepubliceerd op
 • Geschreven door Wynand

St. Reanimatie & AED Groep Ooststellingwerf, gevestigd aan Molenweg 40 8431HR Oosterwolde, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
Website:                    https://www.reanimatie-oosterwolde.nl
Adres:                       Molenweg 40 8431HR Oosterwolde
Telefoonnummer:       +316 316 82 017


W.O.T. Tuinstra is de Functionaris Gegevensbescherming van St. Reanimatie & AED Groep Ooststellingwerf.
Hij is te bereiken via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Persoonsgegevens die wij verwerken


St. Reanimatie & AED Groep Ooststellingwerf verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons
verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- E-mailadres
- Telefoonnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten
van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


St. Reanimatie & AED Groep Ooststellingwerf verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming


St. Reanimatie & AED Groep Ooststellingwerf neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen
kunnen hebben voor personen. 


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


St. Reanimatie & AED Groep Ooststellingwerf bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens
worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 2 jaar van de persoonsgegevens:


Delen van persoonsgegevens met derden


St. Reanimatie & AED Groep Ooststellingwerf verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te
voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


St. Reanimatie & AED Groep Ooststellingwerf gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij
gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te
stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door St. Reanimatie & AED Groep Ooststellingwerf en
heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van
uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs
met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer
en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. St.
Reanimatie & AED Groep Ooststellingwerf wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


St. Reanimatie & AED Groep Ooststellingwerf neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of
er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuwe HartslagNU app

 • Gepubliceerd op
 • Geschreven door Wynand

Beste burgerhulpverlener,

 

Gisteren is er aangekondigd dat er vanaf vandaag de nieuwe App te downloaden is voor alle burgerhulpverleners van HartslagNu in Nederland. Hieronder vindt u meer informatie over de App.

Voordelen van alarmering per App.

 • U wordt alleen gealarmeerd als u ook daadwerkelijk in de buurt van het slachtoffer bent.
 • U wordt alleen gealarmeerd als u binnen 6 minuten bij het slachtoffer kunt zijn. (rekening houdend met een snelheid van 15km/uur)
 • De App houdt rekening met de lokale infrastructuur en toont u de route naar AED/slachtoffer. 

Hoe werkt de HartslagNu app?

De App gebruikt de locatie informatie van uw smartphone om uw huidige locatie te bepalen. Deze data wordt naar het HartslagNu systeem gestuurd, waar deze informatie wordt gebruikt om die hulpverleners te alarmeren die ook daadwerkelijk binnen 6 minuten bij een reanimatie situatie kunnen zijn. Bij een oproep wordt een Sms-bericht en een pushbericht (bericht via de App) verzonden. Dit vergroot de kans dat u de oproep meteen ontvangt en direct gehoor kunt geven aan de oproep.

Hoe gaat een oproep via de App in zijn werk?

Als u een pushbericht met een oproep heeft ontvangen kunt u op dit bericht tikken. U komt dan in de App terecht waar de routebeschrijving naar de AED en het slachtoffer zichtbaar wordt. Tevens komt in de App een metronoom beschikbaar. Deze geeft het tempo aan waarin iemand gereanimeerd moet worden.

Wat heeft u nodig om de App te kunnen gebruiken?

Om de HartslagNu app te kunnen gebruiken zijn enkele zaken noodzakelijk:

 • Smartphone met IOS of Android (besturingssysteem)
 • GPS ingeschakeld (verbruik is minimaal)
 • Internetverbinding (om uw locatie door te kunnen sturen en pushberichten te ontvangen)

Om uw locatie te kunnen bepalen is het noodzakelijk dat u de GPS van uw smartphone heeft ingeschakeld. Als de GPS uit staat, kan de App u niet traceren. Het is aan te raden om Wifi in te schakelen, ook al gebruikt u deze niet. Zo wordt uw locatie sneller getraceerd en zal de batterij van uw smartphone langer meegaan.

Mocht u geen gebruik maken van de App, wordt u per sms gealarmeerd op basis van het opgegeven adres (of adressen) in uw account. Wij verwachten dat met de introductie van de App de effectiviteit van burgerhulpverlening verder zal toenemen.

De HartslagNu App is beschikbaar in de Apple Store en de Google Play Store.  

Download NU de App!

Inloggen or Registreer