+31 (6) 316 820 17

Winkelwagen

AED Locator...

 • Gepubliceerd op
 • Geschreven door Wynand

Persbericht

Vrijwilligers met verantwoordelijkheidsgevoel kunnen zich nu aanmelden via www.fryslanhartveilig.nl

Proef met AED’s in Fryslân krijgt vervolg

De overkoepelende organisatie van Friese ambulancezorg RAV Fryslân heeft in samenwerking met diverse gemeenten en het Antonius Ziekenhuis in Sneek de afgelopen negen maanden in Zuidwest Friesland een pilot gedraaid met AED’s en vrijwilligers. Bij reanimatiesituaties werden vrijwilligers uit de directe omgeving rechtstreeks vanuit de Meldkamer  Ambulancezorg Noord-Nederland in Drachten ingeschakeld om ter plekke de  basale reanimatie op te starten en zo snel mogelijk een AED in te zetten. Al op de eerste dag van de proef heeft het initiatief haar meerwaarde getoond. Inmiddels zijn we negen maanden en zo’n 20 alarmeringen verder, en is besloten om de inzet van vrijwilligers met AED’s uit te breiden over heel Friesland. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat het aantal vrijwilligers met verantwoordelijkheidsgevoel gaat groeien. Aanmelden kan daarom vanaf vandaag via www.fryslanhartveilig.nl. 

Beroep op de lokale bevolking

Het initiatief met vrijwilligers is in 2011 gestart omdat de factor tijd bij reanimaties van levensbelang is. Het netwerk van Friese ambulances is uitgebalanceerd en vrij dicht. Toch kan de inzet van vrijwilligers die direct ter plaatse zijn het verschil uitmaken. De centralisten op de Meldkamer Ambulancezorg Noord-Nederland in Drachten schatten bij de melding van een reanimatiesituatie in of het noodzakelijk is om naast ambulance en politie ook een aantal vrijwilligers te waarschuwen. Een reanimatie moet namelijk binnen zes minuten na het ontstaan van de hartstilstand worden opgestart. De vrijwilligers worden gealarmeerd via een SMS-bericht. Zij zijn al lokaal ter plekke en hebben zich voor dit soort hulp in een eerder stadium al opgegeven via Burgernet. De Meldkamer Ambulancezorg Noord-Nederland is op woensdag 1 februari overigens overgeschakeld van Burgernet naar een ander alarmeringssysteem dat specifiek gericht is op reanimaties: AEDlocator®.

Getrainde vrijwilligers

Om deel te nemen aan de proef in Zuidwest Friesland was ‘aanmelding alleen’ voor de vrijwilligers niet voldoende. Zij moesten ook in het bezit zijn van het certificaat ‘Basale reanimatie en AED-bediening’. In het pilotgebied werd deze opleiding voor zo’n 1.100 mensen verzorgd door het Antonius Ziekenhuis in Sneek. Behalve een netwerk van vrijwilligers is in het afgelopen jaar ook gezorgd voor een dicht netwerk aan AED’s. Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een draagbaar apparaat dat wordt gebruikt om personen te reanimeren met behulp van elektrische schokken. Meer vrijwilligers nodig, aanmelden via de website Om de  pilot door te trekken naar de hele provincie is het nodig dat het aantal vrijwilligers uitgebreid wordt. Aanmelden kan daarom vanaf vandaag via de website.

Wel is het van belang dat de aanmelders beschikken (of op korte termijn gaan beschikken) over een door de NRR (Nederlandse Reanimatie Raad) goedgekeurd certificaat ‘Basale reanimatie en AED-bediener’. De campagne van zorgverzekeraar De Friesland om zoveel mogelijk mensen een reanimatiecursus aan te bieden sluit hier mooi op aan.

Naast een groeiend aantal vrijwilligers is ook een goede dekking van AED’s binnen onze provincie van belang. Hiervoor wordt vanuit de ambulancezorg medewerking gevraagd van gemeenten en provincie. De pilot is overigens uitgevoerd binnen de gemeenten Littenseradiel, Boarnsterhim, Skarsterlân, Lemsterland, Gaasterlân-Sleat en Súdwest-Fryslân.

Meer informatie is ook te vinden op fryslanhartveilig.

Fryslân Hartveilig: met elkaar, voor elkaar!

AutoPulse®

 • Gepubliceerd op
 • Geschreven door Wynand

“Intelligente hartmassage“: verbeterde bloedtoevoer is nu binnen handbereik

Autopulse Menu

Zelfs met ondersteuning wordt bij een goed uitgevoerde, handmatige compressie slechts 10-20% van de normale bloedtoevoer naar het hart bereikt en slechts 30-40% naar de hersenen. Handmatige reanimatie is essentieel, maar voor verbeterde overlevingskansen zijn nieuwe methoden die de bloedtoevoer tijdens een hartstilstand verder doen toenemen, van cruciaal belang.De ZOLL AutoPulse® is het revolutionaire, niet-invasieve hartmassage-apparaat van ZOLL. De Autopulse® verplaatst meer bloed, op efficiëntere wijze, dan mogelijk is met handmatige hartmassage. Het is eenvoudig in gebruik en werkt op batterijen. De AutoPulse® berekent automatisch de thorax omvang en weerstand van de patiënt en past de compressiekracht daarop aan, waardoor continue, kwalitatief hoogstaande, hartmassage gegeven wordt. Onderbrekingen die de coronaire perfusie druk laten dalen worden voorkomen. De reanimatie wordt hierdoor rustiger en efficiënter, zelfs tijdens transport. Studies hebben aangetoond dat het gebruik van de AutoPulse® de overlevingskansen tot ontslag uit het ziekenhuis met 235% verhoogt. Vanzelfsprekend is de AutoPulse® volledig geïntegreerd voor gebruik met de defibrillatoren en elektrodensystemen van ZOLL.

Voordelen AutoPulse

 • Een normale bloedtoevoer bij acute hartstilstand
 • Snel, eenvoudig en intuïtief gebruik
 • Een ‘extra paar handen’
 • Unieke, consistente, geautomatiseerde hartmassage
 • Veiliger werken voor medisch personeel
 • Automatische instelling van compressiediepte door berekening van thorax omvang, weerstand en compliance.

met dank aan Zoll.

Reanimatie App

 • Gepubliceerd op
 • Geschreven door Wynand

De Reanimatie App is bedoeld voor mensen die een reanimatie-/AED-cursus hebben gevolgd. Het helpt om uw kennis van reanimeren op te frissen. De App biedt ook audio-ondersteuning bij het verlenen van hulp bij een hartstilstand.

Inloggen or Registreer